Realitzar el Test per al Curs de MANIPULADOR D'ALIMENTS

Has de respondre a 10 preguntes de tipus test i prèmer sobre el botó Corregir TEST.
Un cop aprovat, introdueix les teves dades, finalitza el pagament i obtindràs el certificat d'inmediat.
Pots revisar el temari fent clic en el següent enllaç.
Carnet de Manipulador de Alimentos
1. Què és un aliment contaminat?
2. Què és un aliment alterat?
3. Les principals fonts de contaminació dels aliments son:
4. Quan es pot produït la contaminació creuada?
5. Per tal d'evitar la contaminació creuada es recomana:
6. Un manipulador d'aliments ha de tenir en compte diverses activitats de prevenció per una correcta higiene
7. La roba de treball:
8. Quines de les següens definicions corresponen al terme desinfecció?
9. Existeixen diferents mètodes de conservació dels aliments. Quins dels següents apliquen calor sobre l'aliment per tal de destruïr els micro-organismes?
10. Quina de les següents afirmacions és incorrecte?